Index

Regler

lanare - participants

Dessa är våra regler. Du som besökare förbinder dig att följa dem till punkt och pricka. Det är alltid staff på lanet som avgör om någon brutit mot reglerna.

 • Varje deltagare förbinder sig att följa Hazards regler.
 • Varje deltagare ska uppträda schysst mot dina medlanare och använda ett vårdat språk.
 • Alkohol och droger i all form är totalt förbjudet på Hazards lan. Berusade eller på annat sätt påverkade personer släpps inte in i lokalen. Rökning är förbjudet i lokalen och vid entrén till lokalen. Det finns två röda bås utomhus avsedda för rökare - använd dem vid behov.
 • Vi bär ej ansvar för deltagares personliga tillhörigheter eller utrustning.
 • Inträdespriset gäller endast för en person och en dator.
 • Endast en dator får användas på varje plats.
 • Eventuella avbrott i el- eller datornät ger inte rätt till någon ersättning.
 • Det är förbjudet att använda hemmagjord elutrustning. Använd jordade kablar och förgreningar av god kvalitet.
 • Det är förbjudet att medföra ljudanläggningar eller högtalare.
 • Det är förbjudet att medföra brödrost, mikrovågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater.
 • Öppna lågor (stearinljus, tändare, spritkök eller annat) är inte tillåtna inomhus.
 • Det är inte tillåtet att bygga egna bord eller att bygga ut de befintliga borden.
 • Det är inte tillåtet att ha dhcp-program igång eller program för delning av internet, ex sygate, winroute, windows internet sharing etc. Kontakta staff om du behöver hjälp att stänga av det.
 • Piratkopiering är enligt svensk lag förbjudet.
 • Vi förutsätter att din dator är virusfri, behöver du hjälp med att ta bort virus, kontakta staff.
 • Skräp ska slängas i papperskorgar, inte på golvet. Släng alla pantburkar i de sopkärl som är avsedda för det.
 • Ingen förutom Hazard staff får röra utrustning som tillhör föreningen t.ex. switchar, servrar och projektorer.
 • Ingen har tillträde till Staff area förutom Hazard staff.
 • Det är inte tillåtet att gå in i utrymmen med stängd dörr. Om det inte är solklart att du får vistas på ett visst ställe, GÅ INTE DIT!
 • Ingen omkoppling av elkablage eller nätverkssladdar får förekomma.
 • Fusk får ej förekomma under spelande på Hazards servrar.
 • Rör ej andras saker utan dennes tillåtelse.
 • Stöld polisanmäls på plats.
 • Det är inte tillåtet att sova på golvet i lanlokalen. Sov i sovsalen som alla andra! Detta för att det ska gå lätt att ta sig fram vid eventuell fara.

 

Den 29:e september 2012 godkände styrelsen Hazards värdegrund, något som föreningen saknat fram tills dess. Läs mer om denna här nedan.

 

Värdegrund Hazard Lanförening 2012 


Bakgrund
I samband med evenemanget Nörd på Pride som Hazard deltog i under sommaren 2012 uppmärksammades att föreningen saknar en värdegrund. En värdegrund är ett första steg mot att förbättra spel- och nördklimatet då föreningen har ett styrdokument att luta sig mot vid framtida satsningar.

 

Syfte
Syftet med Hazards värdegrund är att ha ett officiellt styrdokument som tydligt visar vad föreningen står för och där vår framtidsvision av en ultimat spel-, nörd- och onlinemiljö målas upp. Värdegrunden blir också ett dokument som framtida samarbetspartners måste godkänna. 

 

Demokrati
Alla föreningens medlemmar har lika värde. Öppenhet, åsiktsfrihet och enkelhet att göra sin röst hörd i föreningen skall prägla verksamheten. 

 

Mångfald
Alla människor har lika värde. Ålder, kön, kulturell bakgrund, etnicitet, religion, politiska åsikter, sexuell läggning, handikapp, eller hobbyintresse skall ej få ligga till grund för diskriminering. 

 

Bemötande
Diskriminering, mobbning, flaming och kränkande skällsord är inte acceptabelt. Föreningen skall främja en god miljö, både i verkliga livet och online.

 

Engagemang
Att engagera sig i föreningen skall vara roligt och givande. Det skall vara enkelt att presentera idéer.

 

Obunden
Föreningen är politiskt och religiöst obundet. Föreningen tar ej ställning i frågor som ligger utanför sitt intresseområde. I de frågor där vi påverkar politiskt ska det tydligt visas att vi driver egen sakpolitik. 

 

Drogfri
Hazard skall vara fritt från alkohol, tobak och andra droger. 

 

Svensk lag
Föreningens verksamhet sker i enlighet med svensk lag.Uppdaterad:2012-09-29 19:33:43