Index

Medlemsvillkor

Genom att genomföra denna registrering samtycker du till föreningen Hazards medlemsvillkor. Hazard är en ideell förening, ansluten till Sverok (Sveriges roll- och konfliktspelsförbund).

För att räknas som medlem i Hazard behöver du vara registrerad på hemsidan och varit närvarande på ett utav det senaste två LANen.


Alla de uppgifter vi frågar efter är obligatoriska då Sverok kräver dessa uppgifter för bidragsutbetalande. Sverok kan komma att kontakta dig för att bekräfta ditt medlemskap i föreningen Hazard, när de genomför sina rutinmässiga kontroller av de anslutna föreningarnas medlemsbas.

De bidrag vi får från Sverok är en nödvändig faktor till att vi kan hålla de prisnivåer som vi gör, så kom ihåg oss om de ringer, så att vi kan behålla våra priser för inträde och i kiosken.

Vill du veta mer om föreningen Hazard så kontakta gärna någon i styrelsen eller läs våra stadgar.


Uppdaterad:2017-02-13 18:41:17