Index

Bli staff

kioskenHur blir man staff på Hazardlan?

Fyll i en ansökan och skicka till ansokan@hazard.nu
Detta gäller alla i staff.
En ofullständig ansökan behandlas inte.

Du måste även ha registrerat ett konto på Hazards hemsida www.hazard.nu kontrollerat att alla uppgifter stämmer.

Slutligen måste du vara över 18 år. I annat fall krävs godkännande och underskrift av målsman. I dessa fall kommer du att få ett dokument mailat till dig som du kan skriva ut och få påskrivet av målsman.

Vad skall stå i ansökan?

Samtliga av dessa uppgifter som du fyllt i på Hazards hemsida måste
överensstämma med de uppgifter du skickar med i din ansökan.

Fullständigt namn och nick.
Ålder. Antal år samt, år-månad-dag
Mobiltelefonnummer
Nöduppgifter till anhörig, det vill säga, namn + telefonnummer
Om och när du har staffat/när du har deltagit på lan/vilka dina referenser är.
Vad du vill göra på lanet.
När du kan vara på lanet och om du kan vara med på planeringsmöten.
Om du har bil och/eller körkort.
Tala även om ifall du är allergisk mot något, vill arbeta tillsammans med någon speciell person eller om det är någon turnering du skall delta i och inte kan sitta på pass just då.

Vad innebär staffande på Hazardlan?

Du ska i största möjliga mån kunna gå på onsdagens innanlanetmötet (kl 20:00).

Du ska kunna gå på merparten av de eventuella planeringsmöten som berör dig.
Du ska i största möjliga utsträckning kunna ta de 4 entrépass som alla i staff har. Vi har viss förståelse för att många kan tvingas jobba på vardagarna, och att det då kanske bara blir tre pass. Om du exempelvis vill delta i en turnering är det bra om du skriver detta i din ansökan så att du inte schemaläggs just då.
Du ska i största mån medvara på kl11-möten. (kl 11:00 och 23:00).

Vissa i staff har speciella ansvarsområden såsom el, nät eller spel. Detta är
för att de har den extra kunskap som krävs för att hantera dessa områden. I den
mån du är med i en sådan grupp måste du tillsammans med din grupp planera dessa
arbetsuppgifter så att de passar in med dina eventuella entrépass.

Ett entrépass är på fyra timmar. Därefter är en timma schemalagt till att
kontrollera om soppåsar behöver bytas, burkar plockas ifrån bord m.m.

Hur har staffrollen förändrats?

Tidigare har vi haft gruppindelningar, något som vi nu i största möjliga mån
frångår. Vissa i staff har specialkompetens och arbetar med något av dessa
tidigare gruppområden. Alla har dock numera entrépass.

Vi är även betydligt färre i staff än tidigare och vi hoppas på att detta ökar
gemenskapen och samarbetet oss staff emellan. Dessutom blir det ett lättare
informationsflöde och på så sätt kan vi hjälpa lanarna bättre.

Slutligen har vi höjt åldersgränsen till 18år för att få staffa. Undantag från denna regel görs vid målsmans godkännande och underskrift.

Fördelar med att vara staff

Du får sitta på en mjuk stol om du är i staffområdet.
Du får i mån av plats sitta bland dina vänner.
Under uppbyggnaden av lanet helgen innan bjuder föreningen på lunch.
Efter rivning och städning på söndagen bjuder föreningen på mat.

Övrig information

Vi kommer till detta event att behöva ungefär 15 staffare.


Uppdaterad:2018-03-25 20:50:11